Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ConTrust Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τι σας προσφέρουμε
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στείλε μας μήνυμα
 
  Ξεχωρίζουμε γιατί:
  • Ενημερώνουμε με υπευθυνότητα
  • Προσεγγίζουμε με ήθος
  • Εξειδικευόμαστε στην διαχείριση σχέσεων
  • Διαπραγματευόμαστε απαιτήσεις με ανθρώπινο πρόσωπο H CONTRUST Α.Ε. συμμετέχει ενεργά στο έργο της εξυγίανσης των συναλλαγών
   
  Ιστορικό  |   Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά  |   Η Φιλοσοφία μας  |   Οργάνωση  |   Ανθρώπινο Δυναμικό  |   Πολιτική Ποιότητας  |   Συνεργασίες
 
Καλώς ορίσατε στην CONTRUST A.E.

Με την πεποίθηση ότι συμμετέχουμε ενεργά στο έργο της εξυγίανσης των συναλλαγών αναλαμβάνουμε με πρόσωπο ανθρώπινο την Ενημέρωση των πελατών σας για τις οικονομικές σας απαιτήσεις.

Η CONTRUST έχει προβεί σε σοβαρές επενδύσεις, χρησιμοποιεί υψηλή τεχνολογία, συνεργάζεται με ανθρώπινο δυναμικό επιστημονικά καταρτισμένο, έχει πιστοποιηθεί με βάση τα Διεθνή πρότυπα ISO για τα συστήματά της και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο αντικείμενό της και τις αλλαγές στην Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της μέσα από την συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς.

H εταιρεία έχει αποκτήσει αριθμό μητρώου (19/2010) από το Υπουργείο Ανάπτυξης και λειτούργει σε πλήρη ευθυγράμμιση με την νέα κείμενη νομοθεσία.

Η εκτέλεση των εργασιών της γίνεται πάντα με διττό στόχο, αφενός τη ρύθμιση των οικονομικών απαιτήσεων και αφετέρου τη διατήρηση των υπόχρεων στο ενεργό χαρτοφυλάκιο. 
  ConTrust S.A., Διεύθυνση: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 77 , 166 73 , Βούλα, Τηλ: +30.210.89.29.700, Fax: +30.210.89.29.701, e-mail: info@contrustsa.gr  
  COPYRIGHT 2012 CONTRUST. ALL RIGHTS RESERVED Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών

Κάντε κλικ  εδώ  για να δείτε τον ισολογισμό.

Κάντε κλικ  εδώ  για να δείτε την πρόσκληση Γ.Σ.