Γιατί να επιλέξετε την Contrust


  • Αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες που εισήγαγαν το αντικείμενο της Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Οικονομικών Απαιτήσεων στον ελληνικό χώρο
  • Διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία σε όλα τα προϊόντα καταναλωτικής και επιχειρηματικής ενημέρωσης και διαχείρισης οικονομικών απαιτήσεων
  • Απαρτίζεται από ανθρώπινο δυναμικό πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο σε υπηρεσίες ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης, με επικοινωνιακές δεξιότητες που συνδυάζουν ήθος και επαγγελματισμό
  • Κατέχει πρωτοποριακά μηχανογραφικά συστήματα για ισχυρή πολιτική ασφαλείας πληροφοριών και για αυξανόμενη βελτίωση της παραγωγικότητας των ομάδων
  • Παρέχει ευέλικτη και προσαρμοστική παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης απαιτήσεων για κάθε επιχείρηση
  • Διακρίνεται για το «ανθρώπινο πρόσωπο της» και την αξιοπιστία της
  • Λειτουργεί με διαφάνεια παρέχοντας στατιστικά στοιχεία και συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη των υποθέσεων που έχει αναλάβει
  • Τηρεί πιστά το σύνολο του νομοκανονιστικού πλαισίου όσον αφορά στο αντικείμενο της Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Οικονομικών Απαιτήσεων και είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Scroll to Top