Εταιρικό Προφίλ


Η CONTRUST ξεκίνησε την πορεία της το 1992 δραστηριοποιούμενη στο καινοτόμο, για την εποχή εκείνη, αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών Ενημέρωσης Οικονομικών Απαιτήσεων.  Κατά τη διάρκεια αυτών των 30 ετών προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε τράπεζες, εμπορικές επιχειρήσεις και πιστωτικούς οργανισμούς, συνέβαλλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των εργασιών της σύγχρονης επιχείρησης και λειτούργησε ως πολύτιμος συνεργάτης στο έργο της εξυγίανσης των συναλλαγών.

Η πολυετής τεχνογνωσία και εξειδίκευσή της σε όλα τα προϊόντα καταναλωτικής και επιχειρηματικής διαχείρισης οικονομικών απαιτήσεων, η συνεχής επένδυσή της σε προηγμένη τεχνολογία και μηχανογράφηση και κυρίως το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της, αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες που διασφαλίζουν την ποιότητα της υπηρεσίας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Η προσαρμογή της στα νέα δεδομένα, η συνεχής επιθυμία της να ανανεώνεται και να εξελίσσεται είναι χαρακτηριστικά που την καθιστούν μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης απαιτήσεων στη χώρα.

Scroll to Top