Υπηρεσίες


Η CONTRUST διαθέτει έναν ικανό σε μέγεθος και ποιότητα τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και ανθρώπινο δυναμικό πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο σε υπηρεσίες ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης οικονομικών απαιτήσεων. Οι έμπειροι συνεργάτες της επικοινωνούν τηλεφωνικά με το κάθε πελάτη της επιχείρησης, αφού πρώτα έχουν μελετήσει πλήρως την υπόθεσή του. Έτσι παρέχεται μια εξατομικευμένη ενημέρωση κάτι που συμβάλλει στο επιθυμητό αποτέλεσμα της επικοινωνίας τους. Επιπλέον τον ενημερώνουν για τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δικαιώματα, απαντάνε στις ερωτήσεις του και τον κατευθύνουν στα αρμόδια τμήματα της επιχείρησης προκείμενου να του λυθούν οι απορίες και να εξυπηρετηθεί σωστά.

Ο συνεργάτης εκφράζοντας  πλήρως την πολιτική της επιχείρησης που εκπροσωπεί βοηθά τον πελάτη να αντιληφθεί τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα και να ανταποκριθεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις υποχρεώσεις του.

Ουσιαστικά ο συνεργάτης μας πραγματοποιεί ενέργειες και ακολουθεί διαδικασίες, οι οποίες βελτιώνουν στο μέγιστο την απόδοση των επιχειρησιακών διεργασιών και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και τον βαθμό ικανοποίησης της επιχείρησης.

PRE COLLECTION

Με την υπηρεσία PRE COLLECTION η CONTRUST αναλαμβάνει απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται από μικρή χρονική καθυστέρηση.

COLLECTION

Με την υπηρεσία COLLECTION η CONTRUST αναλαμβάνει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μεγαλύτερης χρονικής καθυστέρησης.

BUSINESS TO BUSINESS

Με τις υπηρεσίες BUSINESS TO BUSINESS COLLECTION η CONTRUST αναλαμβάνει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

Scroll to Top